20 ธันวาคม 2564
ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนากองบิน46 ครบรอบปีที่ 56
วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 นายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนากองบิน46 ครบรอบปีที่ 56 ณ หน้าอาคารกองบังคับการกองบิน 46 พร้อมทั้งข้าราชการทหารอากาศ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชน เข้าร่วมพิธี