21 ธันวาคม 2564
โครงการค้นหา/เฝ้าระวังและคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญญิก ศูนย์สุขภาพตำบลเมืองอรัญญิก และศูนย์สุขภาพตำบลเมืองเขื่อนขันธ์ จัดโครงการค้นหา/เฝ้าระวังและคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก และประชาชนตำบลอรัญญิก เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก