26 ธันวาคม 2564
ประชุมสามัญประจำปี 2564 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอรัญญิก (ออมวันละบาท)
วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดประชุมสามัญประจำปี 2564 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอรัญญิก (ออมวันละบาท) โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และสมาชิกกองทุนฯ เข้าร่วมการประชุม ลานโดมเทศบาลเมืองอรัญญิก