30 ธันวาคม 2564
อวยพรสวัสดีปีใหม่ ในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2565
วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ และประธานสภาเทศบาลฯ ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ ในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2565 แก่ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองอรัญญิก ชั้น 3