18 มกราคม 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมพิธีวันยุทธหัตถี ประจำปี 2565

เทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมพิธีวันยุทธหัตถี ประจำปี 2565

วันที่ 18 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดย นายวสันต์  วชิราศรีศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก และตัวแทนพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถี หรือ วันกองทัพไทย ประจำปี 2565 ซึ่งตรงกับวันที่ 18 มกราคมของทุกปี ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี สำหรับพิธีจัดขึ้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า