1 มีนาคม 2565
ต้อนรับคณะที่เดินทางมาแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก จำนวน 3 ท่าน
วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองอรัญญิก ให้การต้อนรับคณะที่เดินทางมาแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายสุพจน์ ศิริวัฒนธานี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) จ่าสิบเอกอลงกต โพธิ์รุ่ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และนายนพรัตน์ เพชรกล่อง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขซึ่งจะเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป