18 มีนาคม 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 2565
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยนางอภิสรา แก้วบัวดี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และวางพานพุ่มดอกไม้สด ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้มีพระบรมราชโองการ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม จัดขึ้นเป็น “สุขาภิบาล” แห่งแรกของประเทศไทย และถือว่าเป็นการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรกขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประกอบพิธี