4 เมษายน 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2565
วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 นายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมกับกองทับน้อยที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นการพัฒนาในบริเวณโดยรอบพุทธมณฑลพิษณุโลก ณ พุทธมณฑลพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก