5 เมษายน 2565
กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ตามโครงการจิตอาสาพัฒนา : พิษณุโลกเมืองสะอาด (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) ครั้งที่ 19/2565
วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดย นายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล และตัวแทนพนักงาน เทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ตามโครงการจิตอาสาพัฒนา : พิษณุโลกเมืองสะอาด (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) ครั้งที่ 19/2565 โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณด้านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่)