11 เมษายน 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จัดโครงการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 พร้อมร่วมสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จัดโครงการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 พร้อมร่วมสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์  เพื่อเป็นสิริมงคล โดยมี นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ  ร่วมสรงน้ำพระ