2 พฤษภาคม 2565
ต้อนรับ และแสดงความยินดีกับข้าราชการโอนย้าย และข้าราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองอรัญญิก ให้การต้อนรับ และแสดงความยินดีกับพนักเทศบาลที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย นางสาววนิชญา ปิ่นแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดกองคลัง และ นายกิตติศักดิ์ สมบูรณ์รัตนกูล ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน สังกัดกองคลัง และคณะที่เดินทางมาแสดงความยินดีกับ นางรัชนู อาจแย้ม ข้าราชการโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ สังกัดกองสวัสดิการสังคม ณ ห้องประชุมชั้น 3 ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป