6 พฤษภาคม 2565
พิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ เทศบาลเมืองอรัญญิก

วันที่ศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ และพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ได้มีพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ ให้กับ นางสมจิตต์ แสงผึ้ง ณ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก