18 พฤษภาคม 2565
พิธีเปิดศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัวประจำตำบล


วันพุธที่ 18 พฤษภาคม  2565 นายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล  รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก และคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนรับมอบป้ายศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัว เทศบาลเมืองอรัญญิก ในพิธีเปิดศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัวประจำตำบล ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายสมพงค์ เย็นแก้ว รองอธิบดีอัยการภาค 6 เป็นประธานในพิธี