19 พฤษภาคม 2565
กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นำโดยนายลักษ์ เสือเล็ก รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และตัวแทนพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ วัดสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 5 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก