20 พฤษภาคม 2565
กิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “โปรดหยุดให้คนข้ามทางม้าลาย”

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดกิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “โปรดหยุดให้คนข้ามทางม้าลาย” นำโดย นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และตัวแทนพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิกเข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณทางม้าลายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (2)