25 พฤษภาคม 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิกได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ประชาชน หมู่ที่ 5 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565  เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายลักษ์  เสือเล็ก รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ให้กับ นางสาวนัฐพร  เหมือน ประชาชน หมู่ที่ 5 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากพายุฝนและลมพัดแรงมาก ทำให้บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหาย