4 มิถุนายน 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมทำบุญตักบาตรในกิจกรรม “ชินะราชา เบิกฟ้าเสริมบุญ ตักบาตรรับอรุณ หน้าวิหารเสริมพลังศรัทธา @ เมืองสองแคว” ณ บริเวณด้านหน้าพระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยผู้อำนวยการกองการศึกษา  พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมทำบุญตักบาตรในกิจกรรม “ชินะราชา เบิกฟ้าเสริมบุญ ตักบาตรรับอรุณ หน้าวิหารเสริมพลังศรัทธา @ เมืองสองแควณ บริเวณด้านหน้าพระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนพิษณุโลกรวมถึงเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีงาม โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานในพิธี