10 มิถุนายน 2565
นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และเครื่องมือ ในการตัดต้นไม้ใหญ่ที่ปกคลุมและพาดไปยังบ้านเรือนประชาชนทำให้ได้รับความเดือดร้อน
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และเครื่องมือ ในการตัดต้นไม้ใหญ่ที่ปกคลุมและพาดไปยังบ้านเรือนประชาชนทำให้ได้รับความเดือดร้อน ณ หมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์ และหมู่บ้านศิวาภรณ์ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 2 ลงพื้นที่ควบคุมการดำเนินงาน