17 มิถุนายน 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกหญ้าแฝก เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 2  ร่วมกับกองบัญชาการช่วยรบที่ 3  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกหญ้าแฝก เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565  ณ  บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำ 25 ไร่ โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก