21 มิถุนายน 2565
พิธีเปิดให้บริการสถานพยาบาลค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (อาคารหลวงปู่ทองดี อนีโฆ) ณ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 2 เข้าร่วมพิธีเปิดให้บริการสถานพยาบาลค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (อาคารหลวงปู่ทองดี อนีโฆ) ณ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดสร้างขึ้นเพื่อให้บริการทางการแพทย์ กับกำลังพล, ครอบครัว, ทหารกองประจำการ รวมถึงประชาชนทั่วไป โดยมี พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน