28 มิถุนายน 2565
กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมที่สำคัญทางศาสนา
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดย นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมที่สำคัญทางศาสนา และอนุรักษ์กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญให้สืบทอดต่อไป ณ บริเวณ ลานโดม สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก