29 มิถุนายน 2565
กิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “โปรดหยุดให้คนข้ามทางม้าลาย” ณ บริเวณทางม้าลายโรงเรียนสะพานที่ 3
วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดกิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “โปรดหยุดให้คนข้ามทางม้าลาย” นำโดย นายลักษ์ เสือเล็ก รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิกเข้าร่วมกิจกรรม ฯ ณ บริเวณทางม้าลายโรงเรียนสะพานที่ 3