6 กรกฏาคม 2565
กิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “โปรดหยุดให้คนข้ามทางม้าลาย”
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดกิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “โปรดหยุดให้คนข้ามทางม้าลาย” นำโดย นางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิกเข้าร่วมกิจกรรม ฯ ณ บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (2)