11 กรกฏาคม 2565
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดเทพกุญชร (โคกช้าง) , วัดสระไม้แดง , วัดสระสี่เหลี่ยม ตำบลอรัญญิก
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดย นายลักษ์ เสือเล็ก และ นางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ครู นักเรียนผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) , โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) ร่วมกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดเทพกุญชร (โคกช้าง) , วัดสระไม้แดง , วัดสระสี่เหลี่ยม ตำบลอรัญญิก เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมที่สำคัญทางศาสนา และอนุรักษ์กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญให้สืบทอดต่อไป