12 กรกฏาคม 2565
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดเขื่อนขันธ์ และ วัดสะพาน 3 ตำบลอรัญญิก
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดเขื่อนขันธ์ และ วัดสะพาน 3 ตำบลอรัญญิก เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมที่สำคัญทางศาสนา และอนุรักษ์กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญให้สืบทอดต่อไป