12 กรกฏาคม 2565
พิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนากรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ครบรอบปีที่ 42
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดย นางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนากรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ครบรอบปีที่ 42 ณ กองบังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยมี พลโท พิพัฒน์ เด็ดแก้ว อดีตผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พันเอก วรา อุตรพงษ์ ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4