19 กรกฏาคม 2565
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เทศบาลเมืองอรัญญิก ปีงบประมาณ 2565
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เทศบาลเมืองอรัญญิก ปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรมโครงการฯ ณ หอประชุมโรงเรียนสะพานที่ 3