26 กรกฏาคม 2565
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เทศบาลเมืองอรัญญิก ได้จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารม้าที่ 9 กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานเปิดโครงการฯ และจ่าสิบเอกศักดิ์สิทธิ์ สีสังข์ รองปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และประชาชนตำบลอรัญญิก เข้าร่วมโครงการอบรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน มีการใช้ชีวิตประจำวันตามหลักการของความพอเพียง ความพอดี การใช้ชีวิตอย่างรอบครอบ ไม่ฟุ่มเฟือย