27 กรกฏาคม 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิก มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย หมู่ที่ 1 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกก จังหวัดพิษณุโลก

วันพุธที่  27 กรกฎาคม 2565 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ  ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ให้กับ นายเพ็ช จันทร์เรือง และนายวันชัย แสงภู่ ประชาชน หมู่ที่ 1 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากพายุฝนและลมพัดแรงมาก ทำให้บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหาย