1 สิงหาคม 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายภัตตาหารและน้ำปานะ แด่พระภิกษุผู้อุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดย นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก และพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายภัตตาหารและน้ำปานะ แด่พระภิกษุผู้อุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  ณ วัดอรัญญิก ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก