3 สิงหาคม 2565
กิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม “โปรดหยุดให้คนข้ามทางม้าลาย”
วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดกิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “โปรดหยุดให้คนข้ามทางม้าลาย” นำโดย นายลักษ์ เสือเล็ก รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิกเข้าร่วมกิจกรรม ฯ ณ บริเวณทางม้าลายโรงเรียนสะพานที่ 3