8 สิงหาคม 2565
พิธีเปิดโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการภาค 6

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการภาค 6 พร้อมบ้านพักและอาคารชุดพักอาศัย โดยมี นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานอัยการภาค 6