9 สิงหาคม 2565
โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก กำนันตำบลอรัญญิก ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตพื้นที่ เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 150 ต้น และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยการพัฒนาวัดสระสี่เหลี่ยม ณ วัดสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 5 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก