10 สิงหาคม 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว)


วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565  เทศบาลเมืองอรัญญิก ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  โดยมี นายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง  เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) ตำบลอรัญญิก  อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก