28 กันยายน 2565
จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

วันพุธที 28 กันยายน 2565  เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) 28 กันยายนของทุกปี นำโดย นางรัชฎาพร  พิมพา  รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนไทยในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก