6 ตุลาคม 2565
ร่วมแสดงความยินดี กับ พล.ท.สุริยะ เอี่ยมสุโร ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 3 ณ ห้องรับรอง กองทัพภาคที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดย นายนรินทร์  วัฒนกุลชัย  นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมแสดงความยินดี กับ พล.ท.สุริยะ เอี่ยมสุโร ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 3 ณ ห้องรับรอง กองทัพภาคที่ 3