6 ตุลาคม 2565
ร่วมแสดงความยินดี กับ นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดย นายนรินทร์  วัฒนกุลชัย  นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมแสดงความยินดี กับ นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก