8 ตุลาคม 2565
วันสถาปนาหน่วย กองทัพทหารม้าที่ 9 กองพลทหารราบที่ 4 ปีที่ 68 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดย นางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา กองพันทหารม้าที่ 9 กองพลทหารราบที่ 4 ปีที่ 68 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมี  พล.ท.สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี