13 ตุลาคม 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล  รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก  เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประกอบพิธี