1 พฤศจิกายน 2565
ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับพนักเทศบาลที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและข้าราชการโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล
วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดย นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองอรัญญิก ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับพนักเทศบาลที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร คือ นายอรรถพร เกษม์นิธิกุล ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล และข้าราชการโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล นายอนุรักษ์ เนียมสวรรค์ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองอรัญญิกชั้น 3 จะเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป