9 พฤศจิกายน 2565
กิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565 นำโดยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำท้องที่ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณท่าน้ำสวนสาธารณะคลองโคกช้าง ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นประเพณีของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ประกอบกับเป็นการให้ประชาชนได้ตระหนักและระลึกถึงคุณค่าของแม่น้ำลำคลอง อันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต สำหรับกิจกรรม ประกอบไปด้วย การประกวดนางนพมาศยุค 80 รำวงย้อนยุค มัจฉาพาโชค ล้วงไห สาวน้อยตกน้ำ การแสดงแสงสีเสียง ร้านค้าจำหน่ายอาหาร ตลอดจนประดับ ตกแต่งดวงไฟ สำหรับถ่ายภาพบรรยากาศภายในงาน จัดสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมลอยกระทง โดยมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี