31 ตุลาคม 2560
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมโครงการ“สืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2560”

เทศบาลเมืองอรัญญิก ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมโครงการ“สืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2560”

ในวันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองอรัญญิก ริมคลองโคกช้าง เทศบาลเมืองอรัญญิก หมู่ที่ 3

ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

การประกวดนางนพมาศ การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือ      

และการแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก

 และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมลอยกระทง ณ คลองโคกช้าง

สวนสาธารณะเทศบาลเมืองอรัญญิก เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงานของไทยสืบไป

กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป