3 ธันวาคม 2565
งานแถลงข่าวต้อนรับผู้แข่งขัน การแข่งขัน L ่Etape Phitsanulok by Tour de France 2022
วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก ได้มอบหมายให้ นายอรรถพร เกษม์นิธิกุล ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมงานแถลงข่าวต้อนรับผู้แข่งขัน การแข่งขัน L่Etape Phitsanulok by Tour de France 2022 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกล่าวเปิดต้อนรับนักปั่นนานาชาติ