5 ธันวาคม 2565
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เทศบาลเมืองอรัญญิก  นำโดย นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย  นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก และพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก  เข้า ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกโดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานในพิธี