6 ธันวาคม 2565
ร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดย นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนบนเส้นโคกช้างจากแยกไฟแดงจนถึงประตูหลังค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (บชร.3) หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก