7 ธันวาคม 2565
ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เทศบาลเมืองอรัญญิก นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก ได้มอบหมายให้ นายอรรถพร เกษม์นิธิกุล ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก พร้อมด้วย จ.ส.อ.ศักดิ์สิทธิ์ สีสังข์ รองปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก และพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565 โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่บริเวณทางแยกไปโรงเรียนโรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง (ใกล้ตลาดทรัพย์อนันต์) ไปจนถึงทางแยกท้ายโรงพยาบาลพุทธชินราช (แยกประตูผี)