7 ธันวาคม 2565
เทศบาลเมืองอรัญญิกได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ประชาชน หมู่ที่ 8 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยนายลักษ์ เสือเล็ก รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ให้กับ นางประมวล ศรีสุขแสง ประชาชน หมู่ที่ 8 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากอัคคีภัย ทำให้บ้านพักอาศัยได้รับความช่วยเสียหาย