23 มกราคม 2566
นักกีฬาฟุตบอล(พนักงานเทศบาลฯ) เข้ารายงานผลการแข่งขันและมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอกระชับมิตร อปท. ครั้งที่ 1
นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก ได้อนุญาตให้ นายอรรถพร เกษม์นิธิกุล ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง,หัวหน้าส่วนราชการ และนักกีฬาฟุตบอลการแข่งขันกีฬากระชับมิตร อปท. ครั้งที่ 1 เข้ารายงานผลการแข่งขันและมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล เมื่อวันเสาร์ ที่ 21 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬากลาง จ.พิษณุโลก ทั้งนี้ เทศบาลเมืองอรัญญิก ได้มีนโยบายและให้ความสำคัญกับการแข่งขันกีฬาทุกประเภท การออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพในส่วนของบุคลากร,พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองอรัญญิก เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อให้บริการ และแก้ไขปัญหา ของราษฎรในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก ในอนาคตต่อไป