17 มีนาคม 2566
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัยจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่1/2566

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก ได้มอบหมายให้ จ่าสิบเอก ศักดิ์สิทธิ์ สีสังข์ รองปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัยจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่1/2566   เพื่อหาแนวทางดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ (741)  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก