18 มีนาคม 2566
เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 2566

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2566 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก ได้มอบหมายให้ จ่าสิบเอก ศักดิ์สิทธิ์ สีสังข์ รองปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก และพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมพิธีถวายราชสักการะถวายราชสดุดี และวางพานพุ่มดอกไม้สด ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้มีพระบรมราชโองการ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม จัดขึ้นเป็น สุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทย และถือว่าเป็นการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรกขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประกอบพิธี